ข่าวประชาสัมพันธ์


 โรงเรียนสาธิต ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 


ภาพกิจกรรมปรัชญา

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง